القاعده
50 بازدید
محل نشر: مركز تحقیقات استراتژیك 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی